Borlänge

Dala Airport

Mora

Mora/Siljan Flygplats

departure
Avgående flyg Borlänge BLE
Tid Flight Avg. till Not.
departure
Avgående flyg Borlänge BLE

Tid

-

Notering

Flight

-

-

Avgång till

-

Tid

-

Notering

Flight

-

-

Avgång till

-

Tid

-

Notering

Flight

-

-

Avgång till

-

departure
Avgående flyg Mora MXX
Tid Flight Avg. till Not.
departure
Avgående flyg Mora MXX

Tid

-

Notering

Flight

-

-

Avgång till

-

Tid

-

Notering

Flight

-

-

Avgång till

-

Tid

-

Notering

Flight

-

-

Avgång till

-

arrival
Ankommande flyg Borlänge BLE
Tid Flight Ank. fr. Not.
arrival
Ankommande flyg Borlänge BLE

Tid

-

Notering

Flight

-

-

Ankomst från

-

Tid

-

Notering

Flight

-

-

Ankomst från

-

Tid

-

Notering

Flight

-

-

Ankomst från

-

arrival
Ankommande flyg Mora MXX
Tid Flight Ank. fr. Not.
arrival
Ankommande flyg Mora MXX

Tid

-

Notering

Flight

-

-

Ankomst från

-

Tid

-

Notering

Flight

-

-

Ankomst från

-

Tid

-

Notering

Flight

-

-

Ankomst från

-

OM DALAFLYGET

Upptäck världen från Dalarna.

Dalaflyget består av Dala Airport i Borlänge och Mora Siljan flygplats i Mora. Tillsammans underlättar vi för människor i regionen att ta sig till destinationer både inrikes och utrikes. Samtidigt gör vi det enklare att resa till Dalarna. Vart är du på väg?