Flygfria dagar 2022

I samråd med verksamhetsutövarna är datum för de dagarna som skall hållas fria från skol- och bogserflygningar på Dala Airport fastställda, till:

Söndag 15/5

Fredag 24/6

Lördag 25/6

Söndag 24/7

Söndag 7/8.

Ev. frågor hänvisas till verksamhetsansvarig på Dala Airport Borlänge.

 

2