Kontaktuppgifter

Telefon växel: 0243-645 00
E-post: bleinfo@dalaflyget.se

Huvudkontor:
AB Dalaflyget
Överstevägen 50
784 63 Borlänge

Kontaktpersoner

E-post adress till personal på Dalaflyget är fornamn.efternamn@dalaflyget.se om inget annat anges.

Per Nordahl, Flygplatschef, 0243 – 645 15
Anders Mjöberg, VD, 0250 – 393 19
Stefan Carlsson, Marknadschef, 0243 – 645 09
Stina Andersson, Stationsansvarig, 0243 – 645 05
Jon Persson, Ekonomiansvarig, 0243-645 14
Johan Wennström, Flygsäkerhetskoordinator, 0243 – 645 33
Tomas Hag, Operativt ansvarig, 0243 – 645 18
Göran Näslund, Tekniskt ansvarig, 070 – 380 59 80

Ramp/Tankning, 0243 – 645 25 eller 070 – 308 22 33
Trafikledning (ACR), 0243 – 645 20

  • Kontakta oss