Kontaktuppgifter

Telefon växel: 0243-645 00
E-post: bleinfo@dalaflyget.se

Huvudkontor:
AB Dalaflyget
Överstevägen 50
784 63 Borlänge

Kontaktpersoner

E-post adress till personal på Dalaflyget är fornamn.efternamn@dalaflyget.se om inget annat anges.

Mats Hakkarainen, Flygplatschef, 0243 – 645 15
Anders Mjöberg, VD, 0250 – 393 19
Stefan Carlsson, Marknadschef,  0243 – 645 09
Frida Zachau, Stationsansvarig, 0243 – 645 06
Lucy Goodfellow, Utbildningsansvarig, 0243 – 645 12
Elisabeth Wikström, Ekonomiansvarig, 0243 – 645 13
Johan Wennström, Flygsäkerhetskoordinator/IT, 0243 – 645 33
Tomas Hag, Operativt ansvarig, 0243 – 645 18
Hampus Gromer, Fältansvarig, 0243 – 645 17
Dag Löv, Säkerhetsansvarig, 0243 – 645 16
Stefan Eklund, Bränsleansvarig, 0243 – 645 28
Fredrik Bond, Tekniskt ansvarig, 0243-645 29
Alexander Hindrikes, Fordonsansvarig, 0243 – 645 32

Ramp/Tankning, 0243 – 645 25 eller 070 – 308 22 33