Notice: Undefined offset: 0 in /import/dalaflyget.se/public_html/releases/8/www/app/themes/Dalaflyget/page.php on line 4

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /import/dalaflyget.se/public_html/releases/8/www/app/themes/Dalaflyget/page.php on line 4

Notice: Trying to get property 'url' of non-object in /import/dalaflyget.se/public_html/releases/8/www/app/themes/Dalaflyget/functions.php on line 181
Dalaflyget.se - Tillgänglighetsredogörelse

Aktuell information om Coronaviruset:

Information om din resa med Ving

Aktuell information om Coronaviruset

Tillgänglighet för Dalaflyget.se

Dalaflyget står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur dalaflyget.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från dalaflyget.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem för användare med nedsatt finmotorik eller styrka:

  • Fokusmarkör vid navigering med tangentbord saknas.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 november 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av dalaflyget.se.

Senaste bedömningen gjordes den 3 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 3 november 2020.