Mora/Siljan flygplast lokaler med dalaröd fasad och svart tak.

Internationell kapacitet i sann dalamiljö

Om Mora-Siljan Flygplats

Mora-Siljan Flygplats invigdes 1980, där SAS genomförde den första kommersiella flygningen 27/9 – 1980 med en av sina DC-9:or, ”Alf-Viking”. En om-/tillbyggnation av terminalutrymmet utfördes sedan 1990 för att förbättra passagerarmiljön. Under 2016 gjordes så den senaste om-/tillbyggnaden för att inrymma Svensk Luftambulans (SLA) 24H helikopterbasering med helikopterhangar, boende- och verksamhetsutrymmen. I samband med detta byggdes även en ny avgångshall för c:a 130 passagerare samt nya utrymmen för incheckning och säkerhetskontroll.

Sedan linjetrafiken till/från Stockholm/Arlanda upphörde 2018 består verksamheten vid Mora-Siljan Flygplats huvudsakligen av samhällsviktig flygverksamhet i form av sjukvårdstransporter (fixed-wing), brandflyg, skolflyg, militärflyg samt polisflyg. Annan verksamhet representeras av ad-hoc charter, VIP charter samt allmänflyg i mycket varierande utsträckning.

Mora-Siljan Flygplats har under 2017 EU-certifierats inom kategorin 4C och kan därigenom serva luftfartyg, från typen Boeing B737-900 samt Airbus A321 till minsta allmänflyg, inom de flesta av tjänster. En sammanfattningsvis modern, regional flygplats med internationell kapacitet i sann dalamiljö.