Internationell kapacitet i sann dalamiljö

Om Mora-Siljan Flygplats

Mora-Siljan Flygplats invigdes 1980, där SAS genomförde den första kommersiella flygningen 27/9 – 1980 med en av sina DC-9:or, ”Alf-Viking”. En om-/tillbyggnation av terminalutrymmet utfördes sedan 1990 för att förbättra passagerarmiljön. Under 2016 gjordes så den senaste om-/tillbyggnaden för att inrymma Svensk Luftambulans (SLA) 24H helikopterbasering med helikopterhangar, boende- och verksamhetsutrymmen. I samband med detta byggdes även en ny avgångshall för c:a 130 passagerare samt nya utrymmen för incheckning och säkerhetskontroll.

Verksamheten vid Mora-Siljan Flygplats består av daglig (frånsett lördag) linjetrafik till/från Stockholm/Arlanda samt säsongsvis dec-apr) linjetrafik till/från Ängelholm. Utöver denna trafik har flygplatsen en betydande roll för sjukvården, då ambulansflyg (fixed-wing) är mycket vanligt förekommande och i mindre omfattning även organtransporter. Annan verksamhet representeras av ad-hoc charter, VIP charter, militär-, bruks- samt allmänflyg i mycket varierande utsträckning.

Mora-Siljan Flygplats har under 2017 EU-certifierats inom kategorin 4C och kan därigenom serva luftfartyg, från typen Boeing B737-900 samt Airbus A321 till minsta allmänflyg, inom de flesta av tjänster. En sammanfattningsvis modern, regional flygplats med internationell kapacitet i sann dalamiljö.