Flygplats info (Airport Information -AI)

AI är flygplatsens lokala informationsblad om flygplatsens status och innehåller meddelanden som anknyter till föreskrifter som berör driften av flygplatsen och som kan påverka flygsäkerheten.

Lokala säkerhetsregler (Airport Regulations – AR)

AR är flygplatsens egna säkerhetsregler och är en mer detaljerad föreskrift som kompletterar befintligt gällande regelverk. Dessa är anpassade efter de behov och lokala omständigheter som råder på respektive flygplats. De ska informeras till, och följas av de som tjänstgör på, beträder eller trafikerar flygplatsen i sin verksamhet.

ar-mxx-2016-01-extern