Mora-Siljan Flygplats

Placering

6 km sydväst om Mora.

Öppettider

AFIS: Se NOTAM.

Begäran om öppethållning övriga tider på telefon 0250 – 301 98.

Flygplatsavgifter

Läs mer om våra avgifter i separat PDF här.

Avvikelserapportering

Läs mer om avvikelserapportering här.

Övrigt

Flygplatsen är certifierad enligt CAT 4C (Flygplan av storleken motsvarande ex. Boeing 737, A320)

Tornet/airtraffic service: atseskm@dalaflyget.se

SITA-adress: MXXKLXH

Fuel: Se NOTAM.

Flygplatsdata publiceras på LFV:s hemsida i AIP, AIP Mora,