Rullstolar uppradade bredvid varandra

Berätta redan när du bokar din resa vilka särskilda önskemål och behov du har av service, både under flygresan och på de flygplatser du passerar. Det är viktigt att du redan då anger om:

  • Du behöver särskild service med bagaget
  • Du behöver särskild service för att komma till och från flygplatsen och för att komma ombord
  • Du använder batteridriven rullstol
  • Har hörselbesvär och behöver direkt information
  • Medför ledarhund
  • Använder bärbar syrgasutrustning

När du kommer till flygplatsen vänder du dig till informationsdisken med symbolen för mötespunkt. Lämna där samma information som du gjorde när du beställde biljetten. Därmed får du bekräftelse på att flygbolaget har registrerat alla uppgifter om dina behov och önskemål.

Du får den service du behöver vid ombordstigningen på flygplanet. Ge bara personalen klara besked om dina önskemål. Flygbolagen tillämpar olika regler, men i regel är vissa platser i flygplanet reserverade för dig med funktionsnedsättning. Den service du får på avresan får du också vid ankomsten eller vid eventuell mellanlandning och byte av flygplan.