Dala Airport med ett upplyst Nybroberget i bakgrunden

Dala Airport med ett upplyst Nybroberget i bakgrunden

Dala Airports långa historia.

År 1796-1908 användes området som träningsfält för Dalregementet I13. År 1908 flyttades verksamheten till Falun och området kunde användas till andra verksamheter. Den första flygningen ägde rum 1913, vilket blev starten på flygfältets framfart. 1926 bildades Flygvapnet och fältet fick status som militärt mellanlandningsfält.

1961 gick flygfältet från krigsflygfält till övningsflygfält vilket möjligjorde försök med reguljära flygningar. Ett år senare startade Linjeflyg reguljära flygningar från Bromma i Stockholm, via Borlänge vidare till Östersund. Det var dock först i början av 70-talet som flygplatsen fick luft under vingarna på riktigt. Resandet ökade i hela Sverige vilket gjorde att kommunen satsade stort på flygplatsen, med inköp av ny mark och anläggning av ny terminal. Den gamla röda trästugan som använts som väntsal tidigare revs. Under sommaren 1975 flyger Linjeflyg även två dagliga turer till Göteborg via Karlstad, samtliga linjer trafikeras vardagar och lördagar, och till Stockholm kunde man flyga till även på söndagar.

2006 startar researrangören Detur charterflyg till Antalaya och året därpå startar Apollo trafik till Brugakusten. 2008 kunde solsugna även resa till Mallorca och Kreta med Ving. Charterflygningarna ökade och Under 2012 skedde därför en ombyggnation av avgångs- och ankomsthallarna på flygplatsen för att förbättra passagerarflödena vid utrikesflygningar med charterplan.

Om Dala Airport i dag

Dala Airport har sedan 2011 reguljär flygtrafik, motor- och segelflyg, fallskärmshoppning, modellflyg och ultralätt flyg samt charter till varmare breddgrader ca 60st per år- och övningsflyg med tunga passagerarflygplan. På flygplatsen finns bland annat Borlänge Flygklubb stationerade.