Flygplats info (Airport Information -AI)

AI är flygplatsens lokala informationsblad om flygplatsens status och innehåller meddelanden som anknyter till föreskrifter som berör driften av flygplatsen och som kan påverka flygsäkerheten.

AI – Skol-och-bogserflygningsfria-dagar-2024

AI – Vinschning utanfor ATS öppethållningstid

Lokala säkerhetsregler (Airport Regulations – AR)

AR är flygplatsens egna säkerhetsregler och är en mer detaljerad föreskrift som kompletterar befintligt gällande regelverk. Dessa är anpassade efter de behov och lokala omständigheter som råder på respektive flygplats. De ska informeras till, och följas av de som tjänstgör på, beträder eller trafikerar flygplatsen i sin verksamhet.

AR – Händelserapportering

AR – Varningsbeklädnad

AR – Start/taxning av luftfartyg utanför ATS öppethållningstider

AR – Tillträde till flygplatsen

AR – Fordonskörning ver 4

AR – Motorkörning

AR – Taxning på fordonsväg rörande luftfartyg i Borlänge FK’s verksamhet

AR – Ordningsföreskrifter

AR – Brandskyddsregler

AR – Miljö, avfallshantering & sanering