PRESSMEDDELANDE 2020-02-17

Hållbart flyg avgörande för Dalarnas utveckling Ägarna av Dalarnas offentliga flygplatser i Mora och Borlänge (kommunerna Borlänge, Mora, Falun samt Region Dalarna) ställer sig bakom en etablering av elflyg på sina flygplatser för att säkerställa ett miljömässigt hållbart flygresande för regionens industri samt besöksnäring. I en nylig skrivelse från bl.a. Mellansvenska Handelskammaren, till utrikes- och näringsminister, lyfts på nytt regionens betydelse inom exportindustrin och dess behov av tidseffektiva transportslag som flyg för bibehållandet av nationell- samt internationell konkurrenskraft. Ett transportslag som idag är hårt kritiserat utifrån ett klimatperspektiv men där flygbranschen driver omställningsutvecklingen i en rasande fart. Vi ser tillgängligheten av mindre elektrifierade passagerarflyg (<19 passagerare) vara verklighet inom en snar framtid, vilka kommer vara särskilt lämpade för flygplatser likt de i Mora och Borlänge. När nu även Regeringen uppmärksammat denna utveckling och som en del av januariavtalet givit uppdrag att utreda potentialen kring eldrivna flygplan vill ägarna uttrycka sin tydliga vilja till medverkan och satsning kring denna spännande teknik. Önskan är att förekommande aktörer vill nyttja våra flygplatser som provplattform för utveckling av laddningsteknik eller flygutprovning av flygplansprototyper då förutsättningarna är mycket goda för detta. Fram tills tillgängligheten av kommersiellt elflyg behöver dock Regeringen ta ansvar för näringslivets nuvarande behov av regionalt flyg och agera för en omedelbar lösning. På samma sätt som tågen kräver räls så behöver man även säkra de regionala flygplatsernas infrastruktur om den miljövänliga flygtekniken skall kunna bidra till landets omställning. Jan Bohman (kommunstyrelsens ordförande – Borlänge kommun) Anna Hed (kommunstyrelsens ordförande – Mora kommun) Joakim Storck (Kommunstyrelsens ordförande – Falun kommun) Ulf Berg (Regionstyrelsens ordförande – Region Dalarna) Styrelse AB Dalaflyget

Vid frågor hänvisas till: Anders Mjöberg – VD, AB Dalaflyget

__________________________________________________________________________________ AB Dalaflyget ägs av Landstinget Dalarna samt kommunerna Borlänge, Mora och Falun. Bolaget startade sin verksamhet 2006 då man samordnade driften av Dalarnas båda trafikflygplatser, Mora Siljan flygplats och Dala Airport i Borlänge. Verksamheten vid Mora flygplats har funnits sedan 1980 och vid Dala Airport sedan 1972. Tillsammans underlättar vi för människor i regionen att ta sig till destinationer både inrikes och utrikes samtidigt som vi är med att skapa ett mer tillgängligt Dalarna.