Area Chart ESSD/BLE

Den 5 november har Dala Airport (ESSD) ett nytt luftrum. Övriga förändringar är bland annat ILS med DME och GPS procedurer. Om du vill ha fullständig information före 5 november gå in på https://aro.lfv.se/Editorial/View/8209/AMDT%207-2020

På bilden ser du hur det nya luftrummet ser ut