Med stor förstämning meddelas härmed att linjetrafiken mellan Mora och Stockholm Arlanda tvingas upphöra från och med den 28 februari 2018.

Bakgrund

Utifrån identifierandet av reguljärflygets betydelse för regionen har Mora kommun sedan 2015 givit i uppdrag till AB Dalaflyget att för offentliga medel köpa flygtrafik. Detta då ingen operatör ansåg de rena kommersiella intäkterna (endast biljettintäkter) täcka kostnaderna. Härav tecknade AB Dalaflyget, efter allmän upphandling, den 1 november 2015 ett avtal med Flexflight ApS kring linjetrafik mellan Mora och Arlanda. Denna operatör trafikerade redan linjen Sveg-Arlanda genom avtal med Trafikverket och kunde via mellanlandning i Mora erbjuda klart mest attraktiva pris.

Trafikverket är av uppfattningen att endast dom besitter rätten att handla upp trafik i Sverige, vilket man eskalerat till EU-kommissionen för avgörande. I tillägg till denna generella fråga valde även Trafikverket att ifrågasätta operatörens avtal med AB Dalaflyget som man ansåg inte var förenligt med eget avtal på samma linjesträckning.

 

Efter rättslig prövning av den senare frågan har det nu slagits fast att operatörens avtal med Trafikverket inte kan kombineras med avtal med AB Dalaflyget vilket nu framtvingat en förtida uppsägning av trafikavtalet för Mora.

 

Framtid

Hoppet till återupptagen linjetrafik mellan Mora-Arlanda står uteslutandes till att Mora tilldelas s.k. trafikplikt av Trafikverket. Klart är dock att någon sådan tilldelning inte kommer föreslås av Trafikverket själva då man, vid sina trafikutredningar, bedömt Mora falla utanför dessa kriterier. Trafikplikt kan dock fortsatt tilldelas via ett regeringsdirektiv till Trafikverket, vilket skett i andra liknande fall. Kring detta arbetas intensivt med en bred politisk uppslutning från kommunen, Region Dalalarna samt Landstinget Dalarna då samtliga tydligt ser flygets betydelse för regionens näringsliv, sjukvård samt tillgänglighet.

 

AB Dalaflyget beklagar djupt denna högst olyckliga situation och de olägenheter som de medför för resenärer till/från Mora samt vår verksamhet. Vi riktar nu all förhoppning mot att myndighet samt regering hörsammar regionens prekära läge och vidtar nödvändiga åtgärder snarast möjligt.

 

 

För AB Dalaflyget,

 

____________________________

Anders Mjöberg – VD