Skol- och bogserflygningsfria dagar 2024 ✈
I samråd med verksamhetsutövarna är datum för de dagarna som skall hållas fria från skol- och bogserflygningar på Dala Airport fastställda, till:
Söndag 5/5
Fredag 21/6
Lördag 22/6
Söndag 14/7
Söndag 18/8
Detta enligt villkor ur flygplatsens miljödom.
Lätta flygplan – villkor 1
Skolflygning, flygning med fallskärmshoppare och bogsering av segelflygplan får endast ske måndag till fredag mellan kl 07:00 och 22:00 samt lördag och söndag mellan klockan 09:00 och 18:00. Midsommarafton, midsommardagen och en söndag i en av månaderna maj, juli och augusti skall vara helt fria från flygning av detta slag.
Dala Airport AB skall senast den 1 april meddela tillsynsmyndigheten och bekantgöra för allmänheten på lämpligt sätt vilka söndagar som flygning inte skall ske. (MD 1999-11-29).
För ytterligare frågor hänvisas till Verksamhetsansvarig på Dala Airport.